UDTWózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. podlegają dozorowi technicznemu.

Urządzenia podlegające pod Dozór Techniczny mogą być użytkowane tylko po przeprowadzeniu badania przez inspektora i wydaniu pozytywnej decyzji o stanie technicznym urządzenia.

Aby przystąpić do badania UDT konieczne jest:

  • sprawdzenie stanu technicznego wózka widłowego
  • ważny przegląd konserwacyjny wózka widłowego (wykonany przez technika z uprawnieniami do konserwacji)
  • DTR – dokumentacja techniczno ruchowa (instrukcja obsługi wózka widłowego wraz ze schematami instalacji elektrycznej i hydraulicznej)
  • specyfikacja techniczna osprzętu dodatkowego (o ile występuje)
  • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego UDT (formularz do pobrania)

Jeżeli brakuje Państwu któregokolwiek z wymaganych punktów nasza firma pomoże Państwu w przygotowaniu wózka widłowego do badania UDT, a także zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi kontaktem z Urzędem Dozoru Technicznego. Jesteśmy w stanie również dostarczyć dokumentację techniczną do większości wózków widłowych.

Poniżej znajdą Państwo wniosek o przeprowadzenie badania UTD